top of page

הלקוחות שלי

מעצבים מספרים

Kori Standing Light Fixture with Chen Taoz
חן תעוז:
קרן מלווה אותי ואת הסטודיו וכל פגישה איתה היא Mind blowing.
הכרתי אותה בהרצאה שהיא העבירה שהייתה מרתקת והרגשתי שהיא כל כך מדוייקת שאני חייבת ללמוד ממנה עוד. מאז אנחנו מקיימות פגישות אישיות והיא נותנת את הלב והנשמה ורוצה שהעסק יצמח ויצליח לא פחות ממני.היא חכמה, חדה, יצירתית וחושבת בענק כך שכל פגישה איתה מרחיבה לי את מימד החשיבה.
Whatsapp icon
bottom of page